ביקור תכנית חינוכית של ברנקו וויס

אירוע יום הסיגד תשע"ד

ביקור של ישיבה תיכונית מירוחם

ביקור של בנות אולפנה מעופרה

ביקור של מטיילים אמריקאים מפרויקט "תגלית"

ביקור של קבוצה אמריקאית מפרויקט של הסוכנות היהודית